ZULÜM DÜZENİYLE ADİL DÜZEN GETİRİLMEZ!.. - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

12-04-2022

ZULÜM DÜZENİYLE ADİL DÜZEN GETİRİLMEZ!..

 

Millî Gazete'nin 2. Ekim, 1991 tarihli nüshasında "Fıkıh" köşesinde, Parti yoluyla hizmet olur mu?" serlevhasıyla bir yazı neşredildi.

Partiyi savunma gayretini gösteren ve kâfır bir sistemi İslâm'a mal edip meşrulaştırmaya çalışan ilim ve kaynaktan mahrum, tenakuzlar örneği Mehmet Talû ismini havi bu yazıda bakınız Millî Gazete ne diyor?

Diyor ki:

"Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanını taşıyan, askerliğini yapan, sigortalarında kayıtlı bulunan vesaireyi yapan bir kimse partiye oy vermeli ve bu yönetime katılmalı ve bu suretle zulüm düzenini bertaraf etmelidir."

İşte iki tenakuz:

 1- Hata emsal gösterilmez:

Sorun Millî Gazete'nin fetva eminlerine ve deyin ki, nüfus cüzdanını taşıma, askerliğini yapma, sigortasına kaydolma vesaireyi yapma batıl ve günah ise, bunlar, kıyasa esas alınamazlar, yani "Usul-ı Fıkıh" tabiriyle "Mekisün aleyh" olamazlar. Ve dolayısıyla Millî Gazete müctehidleri demiş oluyorlar ki: "Siz madem ki bu batıl ve günah işleri yapıyorsunuz, o halde bu batıllara bir yenisini de ilave edip sandık başına gidin, oyunuzu partiye verin!.." demek değil midir? Tıpki şunun gibi: "Sen hırsızlık yapıyorsun, sen yalan söylüyorsun, sen zina ediyorsun ve saire!.. Öyle ise, Rakı da iç", artık senin için mübahtır!.." demiş oluyorlar.

Var mı Şeriat'ta böyle şey? Asla!.. Hem bu, Şeriat'a şen'i iftiradır!. Fakat, Millî Gazete'nin müctehidleri buna da bir çare bulurlar. Çünkü, onlar için mühim olan Şeriat'ı korumak değil, partiye oy sağlayıp, T.C'nin meclisine girip arz-ı endam etmektir.

2- Parti de zulüm düzenidir:

"ZuIüm" demek, hakkın yerine batılı koymaktır. Bu noktadan hareketle; Şeriat'ın yerine demokrasiyi koymak veya bir kısmını demokrasiden, bir kısmını da Şeriat'tan alıp hakkı batıla karıştırmak "zulüm" değil midir? Binaenaleyh zulüm, zulümle bertaraf edilir mi?!. Ve bu bir tenakuz değil midir? Var mı Şeriat'ta bunun yeri?

Keza; Peygamber metodu (ki tebliğ metodudur), yerine parti metodunu koymak zulüm değil midir? Veya partiyi parti olarak değil de alet olarak, araç olarak kullanmak dolayısıyla da metodun bir kısmını batıldan, bir kısmını haktan almak suretiyle hakkı batıla karıştırmak değil midir? Ve bu, aynı zamanda bir zulüm değil midir, Şeriat'a ihanet ve hiyanet değil midir?

3- Cahil ve cühelanın arkasından gidilmez:

Vebal bizde kalmasın diye, partiye oy verme tehlikesine düşen Müslümanlara tekrar sesleniyor ve diyoruz ki: "Ey Müslümanlar! Particilerin ne idarecilerinde Allah korkusu var, ne de hocalarında! Bunlarda ilim yok, utanacak yüz de! Bunlar cehennemî bir uçurumun kenarında; hem dall, hem mudil! Sizleri, en azından batılı hakka karıştırarak cehenneme doğru götürmek istemektedirler. Binaenaleyh, bunların arkasından gidemezsiniz, bu cahil ve zalimlere oy veremezsiniz!"

Rabbülâlemin Hazretleri bakınız ne buyuruyor:

وَلَا تَرْكَنُٓوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُۙ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَٓاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

"Zalimlere, en ufak meyille meyletmeyin; sonra size ateş çarpar, Allah'tan başka yardımcı da bulamazsınız.” (Hud, 113)

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِم۪ينَ

Zalimler benim ahdime (halifeliğime, mü'minlere emir olmayana...) nail olamazlar." (Bakara, 124)

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

          NOT: Daha önceki ve daha sonraki yazıları tekrar ve tekrar okuyun ve yanlışı varsa neşriyat yoluyla cevap yazın!..

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 458
Toplam 529814
En Çok 1316
Ortalama 349