TÜRKİYE`DE İBÂDET HÜRRİYETİ DE YOKTUR - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

18-03-2022

TÜRKİYE'DE İBÂDET HÜRRİYETİ DE YOKTUR

Evet, Türkiye’de ne din hürriyeti vardır, ne ibadet hürriyeti, ne kıyafet hürriyeti vardır, ne de din eğitimi hürriyeti! Şöyle ki:

İbadet hürriyeti yoktur. İşçi, memur, asker, öğretmen ve öğrenci gibi müslümanlar, günlük namazlarını yerine getirmede sıkıntı çekmektedirler. Çünkü iş saatleri, mesai saatleri, okul ders programları hazırlanırken, namaz vakitleri göz önünde tutulmaz. Bazen namaz vakitleri mesai saatleri içinde gelir. Vatandaş ya namazını kılamaz, ya da kıldığı takdirde amiri tarafından azar görür, hakaret görür.

Cuma namazı:

Cuma namazı, müslümanın haftada bir sefer yerine getirmesi farzdır. Bu farz tek başına kılınmaz, camiye gidilmesi lazımdır. Türkiye'de Cuma günleri tatil değildir. Tatil Cumartesi ve Pazar'a alınmıştır. Cuma günü iş günüdür, mesai günüdür, okul günüdür. Serbest meslek sahiplerinin dışındaki vatandaşlar Cuma namazına gitmeye imkân ve fırsat bulamazlar.

Kıyafet hürriyeti de yoktur:

İslâm'a göre sakal sünnet'tir ve ibadettir, kesilmesi üç mezhebe göre haramdır. Şafii mezhebinde ise mekruhtur. Fakat bir memur, bir asker, bir öğretmen, bir öğrenci sakal bırakamaz. Bırakmış ise derhal kestirilir. Aksi halde vazifesine son verilir.

Başörtüsü:

İslâm'a göre bir kadın başı ve saçı açık olarak gezemez, namahremlere gösteremez; Bakması da bakılması da haramdır! Türkiye'de ise ne bir memure kadın, ne de bir bayan öğretmen, ne de bir kız öğrencinin başını örtmesine müsaade edilmez. Örtünmede ısrar edenler kapıdışı edilirler.

Cübbe ve sarık: Türkiye'de din görevlilerinin dahi, Cübbe ve sarıkla dolaşması suçtur ve yasaktır; lsrar edenlere ceza verilir!

Din eğitimi de hür değildir:

Türkiye'de din eğitiminde de hürriyet yoktur. Tevhidî Tedrisat kanunuyla din eğitimi mekteplerini devlet tekeline almıştır. İmam yetiştiren İmam-Hatip Okulları, vaiz ve müftü yetiştiren enstitüler hep devletin kontrolündedir. Bu okulların açılmasına da kapatılmasına karar veren hükümettir. Keza idarecilerin tayin, nakil ve azillerinde söz sahibi hep devlettir. Hatta ders programları bile devletten ve devletin kontrolünden geçer...

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ​


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 183
Toplam 528331
En Çok 1316
Ortalama 348