TEBLİĞ MAHİYETİNDE BİRKAÇ SUAL - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

15-03-2022

TEBLİĞ MAHİYETİNDE BİRKAÇ SUAL[1]

Gençler! Bu sualleri, başta hocalar olmak üzere, lüzum gördüğünüz her müslümana soracak ve onlardan yazılı cevap isteyeceksiniz.

1- İnsanoğlu dünyaya, Allah’a kul olmak üzere mi gelmistir, yoksa yasamak ve kendini eğlendirmek için mi?

2- Şayet, Allah’a kul olmak üzere gelmiş ise, bu kulluk görevini hangi ölçülere göre yapacaktır?

3- Din nedir? Dinin bölümleri içinde devlet ve siyaset de var mıdır, yoksa din, sadece namaz ve oruç gibi ibadetlerden mi ibarettir?

4- İslâm’da devlet de varsa, bu devletin anayasası Kur’an mıdır, yoksa insanların yaptığı anayasa mıdır?

5- Müslümanlar; Allah’ın indirdikleri hükümlerle hükmetmekle mükellef (sorumlu) mudurlar, yoksa değiller mi?

6- Bir kurulus veya bir makam sahibi, Allah’ın hükümlerini değistirmeye kalkısırsa, müslümanlara düşen mükellefiyet (sorumluluk) nedir?

7- Kur’an kanunlarının dışındaki kanunlar, yani insanlar tarafından yapılan kanunlar batıl mıdır, yoksa meşru ve hak mıdır?

8- Bugün Türkiye’de anayasa ve diğer kanunlar, Kur’an ve sünnete göre midir, yoksa insanlar tarafından mı uydurulmuşdur?

9- Bir müslüman, Allah’ın hükümleriyle hükmedilmediğini veya onların değiştirildiğini görürse, bu müslümanın şer’î mesuliyeti ve mükellefiyeti nedir?

10- Eğer her müslüman, Allah’ın hükümlerinin değiştirilmesine karşı çıkmak, değişikliği kaldırmaya calışmak zorunda ise, bu calışmanın sınırı ne kadardır; hangi dereceye kadar çalışacaktır? En azından tebliğ etmesi ve duyurması lazım değil midir?

11- En büyük şehid Hz. Hamza’dır. Ya ondan sonra kim gelir? Neden?

12- Bir müslüman, Allah’ın hükümlerinin değiştirilmesine karşı en azından kalben üzülmesi ve değiştirenlere karşı buğzetmesi lazımdır ve böyle yapmakla mükelleftir. Acaba sadece bununla yetinebilir mi? Yoksa böyle durumlarda müslümanların daha başka ne gibi imkân ve mükellefiyetleri vardır?

13- Kur’an-ı Kerim’de “Tağut” kelimesi sekiz yerde gecer. Bunun mânası nedir?

14- Devletten şeriat kanunlarını kaldırıp, kendi kafalarına göre kanun getirenler veya yapanlar, birer tağutcu, kanunları da birer tağut kanunları değil midir?

15- Bir başka tabirle; devletin başına geçen veya hüküm verme makamında bulunan bir kişi ki, Allah’ın indirdikleriyle hükmetmiyor. Bu kişi tağutun bir temsilcisi değil midir?

16- Cihad farzdır, Allah’ın kesin emridir. Ve cihad, “İ’lay-ı kelimatullah için”, yani Allah’ın dinini ve şeriatını dünyaya yaymak ve O’nun nîzamını insanlığa hâkim kılmak için yapılır. Ve her müslüman bundan sorumlu olduğuna göre, müslümanlar bu sorumluluğu, İslâm hükümeti olduğu zamanlar nasıl yerine getirirler, İslâm hükümeti olmadığı zamanlar nasıl yerine getirirler?

17- Bir yerde İslâmi bir hükümet olmadığı, kitap ve sünnetin gerekleri ayaklar altına alındığı zaman, müslümanlar bir cemaat teşkil ederek, Allah’ın ahkâmını hâkim kılmak için çalışmakla mükellef değiller midir?

18- Hakk’ı söylemeyenler Kur’an’a göre “Mel’un”, sünnete göre “Dilsiz şeytan” olur, deniyor. Buna ne dersiniz?

19- Ayrıca, ilmi ketmeden, hakkı söylemeyen âlimlerin ağızlarına kıyamette ateşten gem vurulacaktır deniyor. Bundan haberin var mı?

20- Türkiye’de devletin İslâm devleti olmadığını, ev sohbetlerinde dahi söylemeyen ve bu kadar olsun mücadele vermeyen hocalar, mahşerde bunun hesabını verebilirler mi?

21- En büyük zulüm şirktir. Türkiye’deki devlet sirk devleti olduğuna göre, bu devlet zâlim bir devlet değil midir?

22- Kur’an; zâlimlere en ufak meyille meyledenlere cehennem atesinin çarpacağını Hud, 113. ayetiyle bildirmektedir. Zalim bir devlete “Benim devletim” diyen, ondan yana olan, ya da böyle bir devlete yardımcı olan, camileri böyle bir devlete teslim edenler bu ayetin hükmüne girmez mi?

23- Bir müslümanın böyle bir duruma düsmeşine ondaki iman müsaade eder mi?

24- Ve bir müslümanın böyle bir duruma düşmesine, makam ve maaş endişesi değer mi?

25- Ve bu duruma düşen bir hoca efendi, dinini dünyaya satmış olmaz mı?

 

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


[1] Mesajlar kitabından.

 

 


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 222
Toplam 435191
En Çok 1157
Ortalama 330