İSLÂM’A GÖRE DİN - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

06-02-2022

İSLÂM’A GÖRE DİN

Din:

a) Din: "ALLAH"ın gönderdiği bir kanundur. Din kitapları da, tabir caizse, "ALLAH"ın gönderdiği kanunun yazılı metinleridir.

b) Dini ve din kitabını peygamberler (vahiy) adı verilen bir yolla "Allah"tan almışlardır.

c) Dinin tarihi, insanlığın tarihiyle başlamıştır.

d) Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din; bilhassa inanç meselelerinde birdir, "ALLAH"ın birliği esasına dayanır.

e) Hak din birdir. O da İslâm’dır. Bugün İslâm Dini’nin dışındaki bütün dinler, hak dinden sapmanın birer sonucudur ve hepsi de yanlıştır. Hiçbiri, "ALLAH" katında kabul görmeyecektir.

 

İZAHI:

Din şu şekilde târif edilir: "Din ilâhî bir mevzuattır ki, kendisine gönül rızasiyle ve inanarak bağlananları, bizzat hayır olan ebedî saadete götürür."

İnsanlığın tarihiyle başlayan din, insanı muhatap almış, ona nasıl ve ne şekilde, Hilâfet makamının yüklediği, kulluk vazifesini yapacaktır; Yaratanına karşı görevleri nelerdir, ferdî hayatını, cemiyet hayatını, devlet hayatını nasıl tanzim edecek, nasıl yürütecektir?.. İşte bütün bunları ona öğretir, onun bu şekilde söz, fiil ve hareketlerini ayarlamasını emir ve tavsiye eder ve nihâyet ona insanca ve İslâm’ca yaşamanın yolunu, yöresini gösterir.

Din, ilk insanla başlamış, bütün peygamberler tarafından tebliğ ve telkin edilegelmiştir. Bütün peygamberler aynı yolun yol göstericisidirler. Ancak bu yol basit bir şekilde başlamış, zamanın akışı içerisinde mükemmele, daha mükemmele doğru gelişme kaydetmiş ve nihâyet Hz. Muhammed’le tam ve en mükemmel şeklini almıştır. Ve bunun böyle oluşu, cemiyetin ihtiyacından doğmuştur. Hz. Muhammed’den sonra bir peygamber, Kur’ân’dan sonra da bir kitap gelmiyecektir. Çünkü Kur’ân, kıyamete kadar gelecek ve asırların ve nesillerin ihtiyacını en mükemmel şekilde karşılayacak muhtevaya sahiptir. Ve yine bu hikmete mebni olsa gerek ki, Kur’ân’ın bugüne kadar bir harfi bile değişmemiş, ona kimse el sürememiş ve kalem karıştıramamıştır. Kıyamete kadar da öyle olacaktır. Çünkü onun muhafazasını, bizzat Allah, üzerine almıştır.


 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 355
Toplam 529711
En Çok 1316
Ortalama 348