İSLÂM VE HUSUSİYETLERİ - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

02-04-2022

İSLÂM VE HUSUSİYETLERİ

Kum taneleri kadar hamd ve senâ Rabbü'l Âlemin’e, sayısız salât Allah Resûlü’ne ve O’nun âl ve ashabına!..

Öyle bir dine bağlıyız ki, her meselesi hayat kaynağı!.. Neresinden bakarsanız bakınız, nereyi tahkik ve tedkik ederseniz ediniz, bir kemâl göreceksiniz; bir mükemmellik hissedeceksiniz; mükemmel bir ikmâl ve tekmil gücüne ve kudretine sahip olduğunu görecek, müşahede edecek ve hayran olacaksınız!..

Neden öyle olmasın ki?!.

Çünkü vahye dayanır; kaynağını Allah’ın şaşmaz ilminden ve sonsuz kudretinden alır. Bundan dolayıdır ki, beşerî nizam ve sistemler, İslâm nizamının yanında cılız ve sönük kalırlar, yersiz ve alay mevzuu olurlar! Ve yine insanımız bilmelidir ki; İslâm nizamı bir bütündür; akîdesiyle, ibadetiyle, siyasetiyle, hukukuyla bir bütündür; parçalanamaz!..

Bu Din-i Mübin-i Ahmediyye’yi bir bütün olarak alırsanız, size fayda verir: Ümmetin, hatta insanlığın faydasına ve maslahatına olur. Şayet bir bölümünü alıp bir bölümünü terk ederseniz; mesela laik kafalıların yaptığı gibi, İslâm’ın akaid ve ibadet bölümünü alıp, devlet ve siyaset bölümünü almaz ise ne olur? Neticede laik Türkiye’de ve benzeri yerlerde göründüğü üzere, millet ve devlet arasında bir uçurum meydana gelir ve gelmiş olur. Ne millet devletinden memnun, ne de devlet milletinden emindir. İkisi de birbirine düşman gibi bakar ve bakmaktadırlar!..

Bu cümleden olarak Türkiye’de olduğu gibi devlet münafık ve müşrik, millet ise mü’min ve muhlis! Bu arada ne olduğu belirsiz bir nesil: İki sürü arasında kalmış deli bir koyun! Gâh o tarafa gâh bu tarafa koşup duruyor!..

Arada derin bir uçurum! İki şıktan biri... Ya devlet milleti kendi gibi münafık ve müşrik yapacak, ya da millet devleti alaşağı edip, kâfir rejimini çöp sepetine atacak, şer’î bir devlet kuracaktır. Fakat ümitvarız ki Allah’ın nusretiyle ikinci şık kendini gösterecektir. Çünkü millet efradı, sayıları az da olsa, bütün müesseseleri elinden ve önünden alınmış ve işgal edilmiş olmasına rağmen, zaman zaman cebrin, zulmün ve ateşin karşısında ruhsatla amel edip, muvakkat zaman için sesini kısmış ise de, inancını, ümidini ve uyanıklığını kaybetmemiştir. Ve bugün de o inançla, o ümitle ve o uyanıklıkla sahnededir. Ruhsatla değil, artık azimetle amel etmeğe başlamıştır. Gür sesiyle bütün bir dünyaya sesleniyor; Haklı olduğunu, Hakk’ın yanında bulunduğunu, hak sese ve hak safa çağırdığını dost-düşman herkese ilan ediyor ve etmekde!.. Şöyle ki:

"Kaynak Kur’ân, örnek Peygamber!" düsturundan hareket ediyor, ilmî ve fikrî zeminde kalarak muhalif ve muarızlarına meydan okuyor ve fakat o gün bu gün karşısına kimse çıkmıyor ve çıkamıyor, çıkamaz da!..

Zira o mü’min ve o muhlis cemaat bir taraftan Tevbe Sûresi‘nin, 

اَلتَّٓائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّٓائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْاٰمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِۜ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ

"Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû ve secde edenler, emr-i mâruf nehy-i münker yapanlar, Allah’ın hudutlarını (kanunlarını) koruyanlar! İşte bunlar var ya, Ey Resûlüm: Bunları sen müjdele (nusretimle, cennetimle müjdele)" mealindeki 112. ayetiyle tarif ederken, bir taraftan da Allah Resûlü (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’in: "Benim ümmetimden hak üzere bulunan (nusretime mazhar olup) bir taife daima bulunacaktır. Azîz ve Celîl olan Allah’ın emri gelinceye kadar" şeklinde varid (İbn-i Mâce, Mukaddime) hadis-i şerif’inin sırrına mazhar olan bir cemaattır.

 

Netice

Ve işte bu cemaat, hedefini kaynağından tesbit etmiş, metodunu çizmesini Allah’ın Resûlü (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’in hayatından öğrenmiş, taviz vermeme keyfiyyetini de şeriat-ı garra’ya dayandırmıştır.

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ​


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 403
Toplam 529759
En Çok 1316
Ortalama 348