NEYİN BAYRAMI?! - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

10-04-2022

NEYİN BAYRAMI?!

23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve benzeri günler neyin bayramlarıdır? Bunlar Müslümanlar için birer bayram günü değil, birer kara gündür. Zira:

1- "Devletin dini İslâm’dır" maddesinin anayasadan kaldırılmasının;

2- Allah kanunlarını ve Kur’ân hükümlerini kaldırmanın;

3- Şeriat’ı ve şer’iyye vekâletini lağvetmenin;

4- Hilâfet’i kaldırıp, Ümmet-i Muhammed’i Halife’siz bırakmanın;

5- Mahkemelerden, ailelerden ve mekteplerden Kur’ân’ı ve Kur’ân hükümlerini kaldırmanın;

6- Cuma günkü tatili kaldırıp milyonlarca Müslümanın cumaya gitmesine engel olmanın;

7- Medrese ve tekkeleri kapatıp, Ümmet-i Muhammed’in ilim ve feyz almalarına mani olmanın;

8- Kur’ân harflerini kaldırıp yerine latin harflerini getirmenin;

9- Mekteplerden din derslerini kaldırmanın;

10- İslâm takvimini kaldırıp, yerine İslâm olmayan miladî takvimi kabul etmenin;

11- Kılık kıyafeti değiştirmenin;

12- Kadınların ve kızların namusundan ibaret olan başörtülerine el uzatmanın;

13- Kâfir şapkasını giymenin;

14- Halk evlerini açmanın, diskotek ve dans evlerine müsaade etmenin;

15- 19 Mayıs’larda gelinlik kızları soyup soğana çevirerek mayısa bulaştırmanın;

16- Meyhaneler açıp şarap içmeyi, fuhuş yuvalarında zina etmeyi, faiz alıp vermeyi serbest

saymanın;

17- Allah’a mahsus olan hâkimiyyet hakkını, kanun koyma yetkisini millete tanıyıp, milleti

putlaştırmanın;

18- Putlar önünde divan durup, saygı duruşu yapmanın;

19- Devleti dinden, dini devletten ayırıp, dini devletsiz, devleti de dinsiz bırakmanın;

20- Elhasıl küfrün ve kâfirleşmenin, putun ve putperestliğin temellerinin atıldığı günlerdir.

İşte; Mustafa Kemal’in getirdiği inkilâblar, devrimler ve devirmeler bunlardır. Ve işte, kemalistlerin, övmekle bitiremedikleri devrimler bunlardır!..

Binaenaleyh; herhangi bir Müslüman, bu günlere bayram gözüyle bakamaz ve bayram olarak kabul edemez!.. Çünkü, görüldüğü üzere, bu günler; Müslümanın din ve imanına, Kur’ân ve mukaddesatına, namus ve hürriyetine, haysiyet ve şerefine, tarih ve kültürüne, örf ve adetine karşı işlenen ihanet ve hiyanetin, vurulan darbe ve yapılan tahribatın, Müslümanların ağızlarına kilit vurmanın, karşı çıkanları darağaçlarında sallandırmanın veya zindanlara atıp korkunç işkencelere tabi tutmanın ve nihayet ehl-i iman’a kan kusturmanın temellerinin atıldığı, kararlarının alındığı günlerdir.

Kalbinde azıcık imanı olan bir Müslüman, bu kara günleri nasıl bayram kabul edebilir?!. Oturup ağlaması ve kurtuluş çarelerini araması lazım gelirken, tertip edilen merasimlere, düzenlenen şenliklere nasıl katılabilir?!. Bu, onun dininin de, imanının da, nikâhının da gitmesine sebep olmaz mı?!.

Şayet katıldın ise, hemen Kelime-i Şehadet getir, tevbe ve istiğfar et ve bir daha katılmamaya karar ver ve bu yazıyı da başkalarına okut!..

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 421
Toplam 529777
En Çok 1316
Ortalama 348