NAZAR BONCUĞU - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

05-04-2022

NAZAR BONCUĞU

Nazar değmesin diye çocukların elbisesine boncuk işlemesi, yedi delikli boncuk gibi nazarlıklar takması câiz değildir. Bunlar câhiliyet devrine ait köhne adetlerdendir. Keza şöförlerin arabalarına boncuklar, nal ve benzeri şeyler takmaları, asmaları da İslâmda yoktur. Bunlar ne uğur olur ne de arabanın kaza yapmasını önler. Bunlar manasız şeylerdir. Hatta uğur olsun veya kaza yapmasın diye bunları takmak günahtır. Şöförler kaza yapmamaları için, hem dikkatli olacaklar hemde Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip "Ayetelkürsüyü" en azından üç kere okuyacaklar ve ondan sonra hareket edeceklerdir. İşte o zaman İslâma uygun bir iş yapmış olurlar.

Ekin tarlalarında, bostanlarda birer değnek üzerine hayvan kafası takılmasında bir mahzur yoktur. Bunlar, hem birer korkuluktur, hem de göz değmemesine sebep olabilir. Çünkü, "İsabet-i ayn" denilen göz değmesi çok kerre vakidir. İnsana da, hayvana da, mala da isabet edebilir. Binaenaleyh, tarlaya, bostana bakacak kimselerin gözleri ilk evvel bu yüksek korkuluklarına dokunur. Artık ondan sonra ekinlere ve saireye dokunmasında bir zarar kalmayabilir. (Büyük İslâm İlmihali).

Cenab-ı Hakk'a hamd ederek bitiriyoruz...

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ​


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 142
Toplam 528290
En Çok 1316
Ortalama 348