MUSTAFA KEMAL`İN İLAHLAŞTIRILMASI - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

18-03-2022

MUSTAFA KEMAL'İN İLAHLAŞTIRILMASI

Evet Mustafa Kemal putlaştırılmıştır, ilâhlaştırılmıştır. Kendisi hakkında "İlâh, mâbud, yaratan, herşeyi bilen ve her şeyi gören, rabb" tâbirleri kullanılmıştır.

D. Mehmed Doğan'ın "Batılılaşma İhaneti" isimli kitabında toplamış olduğu bu küfür sözlerden sadece birkaç örnek vereceğim:

"Yürekten Sesler:

Atatürk'ün tapkınıyız. Her şey odur, her yerde o var, her gökte o eser, her enginde o çağlar. Her şey odur, o her şeydir, her şeyde Atatürk!

Yerdedir, göktedir... Görünmezi görür, bilinmezi bilir, duyulmazı duyar...

Elimizi yüzümüze, gönlümüzü özümüze kapıyoruz, biz sana tapıyoruz!

Varsın, teksin, yaratansın; Sana bağlanmayanlar utansın!" (Aka Gündüz, Hâkimiyyet-i Milliye, (Ulus), 4.1.1934)

"Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsun, Kâbe Arab'ın olsun, Çankaya bize yeter!" (Kemaleddin Kamu)

"Huzuruna geldim gözlerim dolu dolu,

Eller Rabb kulu olsun, biz Ata'nın kulu!"

"Bizim mevlidimiz:

Gök kubbenin altında birden dize gelerek,

Gel Ey 19 Mayıs, eşsiz sabah merhaba!

Ey Samsun'da karaya çıkan ilâh merhaba!" (B. Kemal Çağlar)

"Ezan - Atatürk'e tekbir:

Atatürk Ekber, Atatürk Ekber!..

(...) Ancak o var, ne evliya ne Peygamber, halka yar Atatürk!" (Betin 1950, Sonrakiler defterinden)

İşte Mustafa Kemal'i böyle putlaştırdılar! Bu peygamberlik makamının da ötesinde M. Kemal’i Allah’ın yerine koymak değil de ya nedir?..

Bu sözlerin bir kısmı onun hayatta olduğu devirlerde söylenmiştir. Bunlar söylenmiş, basılmış ve neşredilmiştir. Türkiye'nin mana yapısını tahrip eden sözlerdir. Bunlar birer şirktir, birer küfürdür ve putperestiğin daniskası değil de ya nedir? Anıtkabir ise kemalistlerin tapınağıdır!

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 298
Toplam 529654
En Çok 1316
Ortalama 348