İLHAM - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

12-02-2022

İLHAM 

وَالْإِلْهاَمُ لَيْسَ مِنْ أَسْباَبِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ

 (وَالْإِلْهاَمُ لَيْسَ مِنْ أَسْباَبِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ)  Hak ehline (İslâm ulemâsına) göre ilham (evliyâullahın kalbine doğan ilimler) bir şeyi bilme hakkında bilgi etmenin sebeplerinden değildir.

Demek ki, evliyâullahın ilhamı bizi bağlamaz. Belki bazı noktalarda kendisini bağlar ama, bizi bağlamaz. "Bana ilham geldi. Bundan sonra namazı üç vakit kılacaksınız!" derse biz bunu kabul eder miyiz? Etmeyiz! Evliyanın ilhamı bizim için bilgi kaynağı değildir. Biz buna dayanıp da amel edemeyiz. Bir de rüya var! Rüyaya dayanarak biz amel edebilir miyiz? Hayır, edemeyiz, mükellef değiliz. "Ben rüya gördüm, bundan sonra namaz benden kaldırıldı?" Yok, bu olmaz! Binaenaleyh insanoğlunun, hatta evliyâullahın, velilerin kalbine doğan ilham, bilgi bizim için bilgi sebeplerinden değildir.

Biz ehl-i hakka göre ona dayanarak bir şeyin bilgisi hakkında sıhhat gösteremeyiz, sahihtir diyemeyiz. İlmin sebepleri üçtür: Havass-ı selime, haber-i sadık ve akıl. Bu bitti!

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 336
Toplam 529692
En Çok 1316
Ortalama 348