HAREKETİMİZİN TEMEL PRENSİPLERİ - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

02-04-2022

HAREKETİMİZİN TEMEL PRENSİPLERİ

1- Dava; İslâm’ın hayata hakim olması. Yani Kur’ân’ın anayasa, şeriat’ın kanun, devletin İslâm olmasıdır.

2- Metod tebliğdir, tebliğ metodudur. Yani Peygamber metodudur.

3- Tebliğ vasıtaları her meşru vasıtadır.

4- Tebliğ devrinde ilmî ve fikrî zeminde kalıp, kaba kuvvete başvurma, terörist bir hareket yapma yoktur.

5- Tebliğatı açık, net ve kesin olarak yaparken, yakayı ele vermeme hususunda da meşru tedbiri elden bırakmaz.

6- Tebliğde muhatap olarak, millet evladının bir kesimini değil, genç-ihtiyar, erkek-kadın, amir-memur istisnasız herkestir.

7- Küfür ve kâfir rejimle uzlaşma yoktur, taviz verme yoluna gitme yoktur.

8- Yalan, iftira olmadığı gibi, abartma, kabartma da yoktur, aldatma ve avutma da yoktur; her şeyiyle ortadadır.

9- Ehl-i Sünnet akîdesine ve Ehl-i Sünnet fıkhına bağlı olup, mezhepsizliğe veya mezhep değiştirmeye karşıdır.

10- İran’a Ehl-i Sünnet açısından bakmaktayız, münasebetlerimiz bu çerçevededir. Yapılan inkılab İslâmî'dir, mezhebî değildir; karşı çıkma veya teslim olma bahis mevzu değildir.

11- Devletin kuruluş ve icraatında model Asr-ı Saadet’tir. Yani, Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) tarafından Medine’de kurulan ve sahabe tarafından devam ettirilen kâmil bir Hilâfet'tir, altun devridir.

12- Şûrâ esastır.

13- Kur’ân dili müşterek dil olup, herkes anadilinde serbesttir.

14- Her müslümana ümmet gözüyle bakar; ırk, renk, mekân farkı tanımayız.

15- Her şey fetvaya bağlıdır.

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ​


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 410
Toplam 529766
En Çok 1316
Ortalama 348