DÖVME YAPTIRMA, KAŞ ALMA, DİŞ İNCELTME, SAÇ İLAVESİ (PERUKA) - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

05-04-2022

DÖVME YAPTIRMA, KAŞ ALMA, DİŞ İNCELTME, SAÇ İLAVESİ (PERUKA)

Dövme:

Yüze, ellere, kollara, göğüse ve vücudun diğer kısımlarına dövme ile nakış yapma, derinin rengini değiştirme ve çizdirmeler haramdır. Çünkü, bunlar beden hılkatini (yaratılışını) tebdil ve tağyir etmektir. İslâm buna müsaade etmemiştir. Bunları yapana "Vâşim", yaptırana da "Müstevşim" denir.

Buharî'nin Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) "Göz değmesi haktır, dedi ve dövme yapmayı nehyetti."

Yine Buharî'nin Ebu Hüreyre'den rivayetinde "Hazret-i Ömer dövme yapan bir kadın getirildi. Hz. Ömer oradakilere sordu: Bu hususta Hz. Peygamberden bir şey işittiniz mi? diye. Ebu Hüreyre: Evet, ben işittim. Peygamber, "Ne dövme yap ne de yaptır" diye buyurdu.

Buharînin rivayet ettiği diğer bir hadiste: 

"Allah'ın Resulü kan parasını, köpek parasını, faiz yiyeni ve yedireni, dövme yapma ve yaptırmayı yasak etti."

İmam Buharî'nin Ebu Hüreyre'den yaptığı bir rivayette:

"Allah ekliyene de ekletene de dövme yapana da yaptırana da lanet etti."

Diş inceltme:

İslâm, dişte değişiklik yapmayı, mesela inceltmeyi, kısaltmayı ve aralarını açmayı yasak etmiştir. Keza, kaş almak, yani kaşları altından veya üstünden alarak onu inceltmek İslâmda yoktur. Hele bunları yabancı erkeklere karşı güzel görünmek için yaparsa haram olur. Yapanlar da yaptıranlar da mel'un olur. Buharî'nin Abdullah'tan rivayetine göre.

"Güzel görünmek için Allah'ın hılkat sanatını değiştirmeye kalkıp dövme yapanlara da yaptıranlara da, yüzünün kıllarını yolanlara da ve dişlerini inceltenlere de Allah lanet etsin..."

Ancak kocasına karşı güzel görünmek için, kadın yüzünün kıllarını almada bir beis yoktur. Çünkü kadının bu halinden kocası nefret edebilir.

Saç ekleme (Peruka):

İster kendi saçı olsun, ister başkasının saçı olsun saç eklemesi, peruka giyinmesi haramdır. Çünkü bu bir aldatmacadır ve aynı zamanda başkasının bedeninin parçasıyla menfaatlanma var bunda. İhtiyar kitabında, başkalarının saçlarını kendi saçlarına eklemesi haramdır. Çünkü Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

 "Allah saç ekliyene de ekletene de, dövme yapana da dişlerini inceltene de incelttirene de, tüylerini yolana da yoldurana da lanet eder."

Tebyin kitabında: Yüzdeki tüyleri gidermek haramdır. Ancak kadının sakal veya bıyığı biterse o zaman haram olmaz, belki müstehab olur. (İbn-i Abidin).

Oje:

Kadınların el ve ayaklarını kına ile boyamaları caiz ise de el veya ayaklarının tırnaklarını oje ile boyamaları caiz değidir, hatta haramdır. Çünkü oje suyun tırnaklara geçmesine mani olur, dolayısıyla parmaklarında oje bulunan hanımın ne abdesti olur ne de guslü.

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 130
Toplam 528278
En Çok 1316
Ortalama 348