ALLAH`IN İPİ NEDİR? - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

22-04-2022

ALLAH'IN İPİ NEDİR?

 

Hablullah (Allah'ın ipi), İbn-i Mes'ud'un çeşitli tarîklerden gelen tefsîrine göre, “Kur’ân” olduğu gibi, Şa'bî tarîkinden sabit olduğuna göre “cemaat”tir. İbn-i Mes'ud (Radıyallâhu Anhu) bir defa “bu yo başında şeytanlar bulunan bir yoldur, yolu şaşırtmak için -ey Allah'ın kulları beri gel doğru yol burasıdır diye çağırırlar- siz ise hablullaha yapışmaktan ayrılmayınız. Zira hablullah Kur'an'dır.” dediği gibi, bir hutbesinde de “Ey nâs; Tâatten, cemâatten ayrılmayınız. Allah'ın "yapışınız" buyurduğu hablullah bunlardır.” demiştir. Ebu'l-Âliye hablullahı (Allah'ın ipini) “ihlâs” ile, Katâde “Allah'ın ahdi, Allah'ın emri” ile, İbn-i Zeyd “İslâm” ile tefsir etmişlerdir.

Biraz düşünürsek hepsinin manası aynı yere varmaktadır. Nitekim Ebu Sa'd Hudrî'den rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) bunun tefsîrinde: “Allah'ın kitabı semâdan arza uzatılmış bir iptir.” buyurmuşlardır. Ebu Şüreyh Hazâî tarîkiyle de şöyle buyrulduğu rivâyet olunmuştur:

“Şüphe yok ki, bu Kur'an bir ucu Allah'ın yedinde, diğer ucu sizin elinizde olan necat (kurtuluş) ve selâmet halatıdır. O halde ona tutununuz ki ondan sonra ebediyyen ne yolu şaşırırsınız, ne de kimsenin yolunu şaşırtırsınız.”

Zeyd bin-i Erkam tarîkiyle de bir hutbede Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivâyet edilmektedir:

“Ben size Allah'ın kitabını bırakıyorum ki, o hablullah (Allah'ın ipi)dir. Kim ona uyarsa hidâyet üzerine olur, kim onu terk ederse dalâlet üzerine olur.”

Görüyorsunuz ki bize tavsiye edilen şey Allah'ın kitabına sarılmamızdır, İslâm bağını kuvvetlendirmemizdir. Görülüyor ki ırka, kavme, kabîleye, ırka dayalı millet anlayışına bağlılık, İslâm binasının en kavî temel taşları olma nimetine mazhar olmuş Ensâr-ı Kirâm'ı (bir fitnenin tahriki ile) ne hâle getirmiştir. Artık ırkçılık hırsının, sağını dolunu fark etmekten âciz, din ve imândan bîhaber, câhillerimizde ne korkunç tesirler bırakacağını düşününüz.

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 100
Toplam 528248
En Çok 1316
Ortalama 348