ÇALIŞMANIN ÖNEMİ - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

07-04-2022

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Muhterem kardeşlerim! Bakınız, geçen satırlarda okuduğunuz bütün ayetler dünya ile, dünya için çalışmakla ilgilidir. Genellikle her biri çalışmanın çeşitli yönlerini açıklamaktadırlar. 

Yeryüzünü Rabb’imiz bizim için bir mesken olarak yaratmıştır. Tabiatın bütün nimet ve kuvvetlerini bizim emrimize tahsis etmiş, bizim hizmetimize vermiştir. Bu hususlar birinci, ikinci ve üçüncü ayetlerden anlaşılmaktadır. 

Gerek dünya, gerekse ahiret, her ikisi de insan içindir! Dinimize göre insan ne yalnız dünya adamıdır, ne de yalnız ahiret adamıdır. O her ikisinin de adamıdır. Öyle ise insan, bir eline dünyayı, bir eline de ahireti alacaktır. Dinî vazifeleri ile dünyevî vazifeleri arasında tam bir ahenk kuracaktır. Durmayacak, dünya işinden sonra hemen ahiret işine, ahiret işinden sonra da dünya işine koşacaktır. Şayet bulunduğu yerde kendine uygun bir iş bulamıyorsa gezecek, dolaşacak, mutlaka bir işe girecek, onunla geçimini sağlayacaktır. Fakat nerede olursa olsun, hangi işte çalışırsa çalışsın Allah'ı unutmayacak, hak ve adaletten ayrılmayacak, ibadetini terk etmeyecektir. Bu söylediklerim, dördüncü ve beşinci ayetlerin ifadeleridir. 

Dünya medeniyeti, dünya siyaseti ve dünya hâkimiyyeti hakkında dinimiz ne diyor ve nasıl bir ölçü koyuyor? 

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه۪ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

"Ey mü'minler! Gücünüzün yettiği kadar öyle bir kuvvet ve bağlı besili atlar hazırlayın ki, onunla Allah’ın ve kendi düşmanlarınızı korkutasınız!.." (Enfal, 60) 

Bu, şu demektir: Öyle güçlü, öyle kuvvetli olunuz ki, dünyanın müslüman olmayan millet ve devletleri sizden korksunlar, size karşı gelmekten, size kafa tutmaktan çekinsinler. İşte bu derece kuvvetli olmanız lazım gelmektedir. Bu, Allah'ın bir emridir! 

Şimdi düşünelim: Dünya milletlerine meydan okuyacak, her yerde ağırlığını hissettirecek, icabında onlara dur demesini bilecek böyle bir kuvvet nasıl olur ve nasıl elde edilir? Lafla olmaz, tek taraflı da olmaz! Böyle bir kuvvet ilmin ve fennin, tekniğin ve medeniyetin her alanında, mesela tarımda, sanatta, ticarette, yeraltı ve yerüstü kaynak ve servetlerinden faydalanmakla, harp sanayiinde, ulaştırma araç ve gereçlerinde... Hasılı müsbet ve olumlu her sahada dünyanın millet ve devletlerini ileri geçmekle mümkün olur; muasır medeniyetin değil seviyesine, daha da üstüne çıkmakla mümkün olur; Nerede bir minare yükseliyorsa orada bir fabrika bacasının yükselmesi ve tütmesiyle mümkün olur! Bütün bunlar da, bütün müslümanların el ele, gönül gönüle vererek, güç ve imkânlarını sarf ederek çalışmalarıyla mümkündür. Bu, Allah'ın İslâm âlemine vermiş olduğu kesin bir emirdir; Hesabını günün birinde mutlaka soracaktır! 

İslâm âlemi eğer bugün bu durumda değilse, tersine geri kalmış ve perişan bir duruma düşmüş ise, bunun sebebini İslâmiyette değil, müslümanlarda, müslümanların gaflet ve tembelliğinde aramalıdır. Yukarıda mealini verdiğim Allahlın emrine kulak vermemelerinde aramalıdır. O halde: 

Herkes çalışacaktır; Çalışmaktan, vazife yapmaktan kimse muaf tutulmamıştır. Dünya bir işyeri ise, bir çalışma yeri ise, bir fabrika ise; zengin-fakir, köylü- şehirli, amir-memur herkes de bu fabrikanın birer işçisidir. Devlet reisinden tutun da çiftçisine, çobanına varıncaya kadar bu dünya fabrikasında görevlidirler. Maddî-manevî ücret ve değerleri de gösterdikleri sadakat ve samimiyete gayret ve maharete göredir. Aynı zamanda herkes mühim bir sorumluluğun ve ilahî murakabenin altındadır. Dünya fabrikasının sahibi de Allah'tır! Hesap soracak, mükâfat veya ceza verek de O'dur!.. 

Altıncı ayet-i kerime bu gerçekleri insanoğluna bütün açıklığıyla hatırlatmakta, işinde ve vazifesinde çok dikkatli, çok itinalı olmasını emir ve tavsiye etmektedir. 
 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 463
Toplam 529819
En Çok 1316
Ortalama 349